Pars pro Toto och aquarelieffer 1988-89

Förvecklingar, kromaterat stål, 1990 Entanglements, chromated steel, 1990

Loading Image